Baltijas Starptautiskās Šķīrējtiesas Reglamenta pielikums Nr.3

PARAUGTEKSTS*

"Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskā Šķīrējtiesā (Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu."

Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, pievienojot tai:


  1. šķīrējtiesnešu skaits .................................................... ;
  2. šķīrējtiesas valoda ...................................................... ;
  3. šķīrējtiesas procesa vieta ........................................... ;
  4. ....................................................................... likumiem;

* Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai ieteikuma raksturs

 
 
 
SIA "Baltijas starptautiskā šķīrejtiesa"
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 7240270
arbitration@arbitration.lv